เมืองจิ้นเฉิง มณฑลซานซี: เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลหยวนเซียว (2)

(People's Daily Online)วันศุกร์ 03 กุมภาพันธ์ 2023
เมืองจิ้นเฉิง มณฑลซานซี: เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลหยวนเซียว
ภาพจากนสพ.พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/Wang Lei

ในโอกาสเทศกาลหยวนเซียวที่กำลังจะมาถึง เมืองจิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน มีการประดับโคมไฟหลากสีหลายรูปแบบ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟหรือเทศกาลหยวนเซียว ทำใหค่ำคืนสว่างไสว  นอกจากนี้ ตลาดต่างๆ ในเมืองจิ้นเฉิง ก็คึกคักไปด้วยผู้คนที่พากันมาจับจ่ายทั้งซื้อภาพวาดปีใหม่ สินค้าปีใหม่อื่นๆและอาหารการกิน