จีนจัดนิทรรศการ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บนเส้นทางสายไหมทางทะเล” ในเมืองเฉวียนโจว

(People's Daily Online)วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2023
จีนจัดนิทรรศการ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บนเส้นทางสายไหมทางทะเล” ในเมืองเฉวียนโจว
ศิลปินชาวมาเลเซียกำลังประดิษฐ์ว่าวในงานนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บนเส้นทางสายไหมทางทะเลในเมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 66 (ซินหัว/เวย เผยเฉวียน)