สถานที่ท่องเที่ยวในซินเจียงเปิดให้บริการช่วงกลางคืนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในซินเจียง

(People's Daily Online)วันอังคาร 26 ธันวาคม 2023
สถานที่ท่องเที่ยวในซินเจียงเปิดให้บริการช่วงกลางคืนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในซินเจียง
นักแสดงเต้นรำต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เขตชมวิวที่เพิ่งเปิดใหม่ในอำเภอเตอเคส (Tekes) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 พื้นที่ชมวิวดังกล่าวเพิ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยมีเป้าหมายสร้างความหลากหลายให้แก่การท่องเที่ยวในฤดูหนาวของอำเภอ ในช่วงกลางคืน มีกิจกรรมหลากหลายรวมทั้งการแสดงเต้นรำ การเดินขบวนและอื่น ๆ อีกมากมายที่มีการจัด ณ สถานที่แห่งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคกลางคืนในซินเจียง (ซินหัว/หลี่ เหอ)