การประดับและเที่ยวชมโคมไฟเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

(People's Daily Online)วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2024
การประดับและเที่ยวชมโคมไฟเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นผู้คนกำลังเยี่ยมชมถนนเก่าที่ประดับด้วยไฟแสงสีในเมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย ภาคเหนือของจีน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ซินหัว)