แสงออโรร่า บอเรลลิส ส่องสว่างกลางท้องฟ้าในเฮยหลงเจียง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 29 มีนาคม 2024
แสงออโรร่า บอเรลลิส ส่องสว่างกลางท้องฟ้าในเฮยหลงเจียง
แสงออโรร่า บอเรลลิส (Aurora Borealis) หรือ “แสงเหนือ” ส่องสว่างกลางท้องฟ้าในเมืองเน่อเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2567 (ซินหัว)