ความสวยงามของปรากฎการณ์แสงเหนือในอุรุมชี (2)

(People's Daily Online)วันอังคาร 14 พฤษภาคม 2024
ความสวยงามของปรากฎการณ์แสงเหนือในอุรุมชี
ปรากฎการณ์แสงเหนือใกล้จุดชมวิวหนานซานในเมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2567 (ซินหัว)