ทิวทัศน์จากทะเลจีนใต้ (3)

(People's Daily Online)วันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2024
ทิวทัศน์จากทะเลจีนใต้
ภาพถ่ายใต้ท้องทะเลจีนใต้ ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 (ซินหัว)