ทิวทัศน์จากทะเลจีนใต้ (4)

(People's Daily Online)วันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2024
ทิวทัศน์จากทะเลจีนใต้
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลจีนใต้ ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 (ซินหัว)