วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน (2)

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2024
วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
โรงน้ำชาในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (CFP)