วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน (5)

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2024
วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
กาน้ำชาและถ้วยชาแบบฝาปิดที่ร้านน้ำชาในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน