วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2024
วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
พนักงานกำลังทำลายลาเต้อาร์ตบนชา เทคนิคการชงชาดั้งเดิมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน (CFP)

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันชาสากล ครั้งที่ 5 เทศกาลระดับโลกเทศกาลแรกในด้านเกษตรกรรมที่นำทัพโดยประเทศผู้ผลิตชาเช่นจีน การนี้ป็นการฉลองความสำคัญของชาที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วโลก

ในประเทศจีน วัฒนธรรมชาและผลิตภัณฑ์ชาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันมาเป็นเวลาหลายพันปี ด้วยรสชาติที่อร่อยและเป็นแรงผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมชาอย่างต่อเนื่อง