วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน (3)

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2024
วันชาสากล ย้อนประเพณีชาของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
พนักงานกำลังนวดใบชา เทคนิคดั้งเดิมในการนวดใบชาของเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ภาคตะวันออกของจีน (CFP)